.... Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM ... .Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Có những nỗi buồn..Có những nỗi buồn, tôi chẳng dám đánh rơi!
Sợ ai nhặt được, lại lây buồn
Cho nên đem về, tôi cất giữ
Chỉ để mình tôi, trong kín sâu ...

Nỗi buồn cất giấu, sâu trong góc
một ngày kia, nhói nhói ở tận đâu
thì ra nỗi buồn, thành đá cuội
đá cuội đong đưa
những nỗi sầu ...


TTM
20.11.2010


2 nhận xét: